www.inteko.mk info@inteko.mk
MAШИНСКА ОПРЕМА СПОРТСКА ОПРЕМА СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

ЗА НАС

Интеко Иван ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје  е приватна фирма во која работат   професионалци кои своето долгогодишно искуство и едукација го имаат стекнато во земјата и во странство. Фирмата има  редовно вработени, машински инжињери, економисти, правници, проектанти и високо квалификуван кадар во областа на градежништвото, петролхемија и соработува со голем број на надворешни постојани соработници . Овој тим е подготвен да се справи со секој предизвик на задоволство на инвеститорите.


Интеко Иван ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје е  инжинеринг фирма која нуди:


Интеко Иван ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје е дистрибутер на реномирани светски брендови:

 

ИНТЕКО во соработка со градежната фирма ЛИНЕА-Скопје, нуди изградба на станбени објекти на принцип "клуч на рака" кој што се високо квалитетни и ексклузивни станбени објекти со локации во Централното градско подрачје, со модерен дизајн и висока функционалност.

 

ИНТЕКО е фирма со долгогодишно искуство и долго присутна на македонскиот пазар за продажба, преоктирање и комплетно изведување на системи за ладење, греење и вентилација на станбени, деловни, индустриски објекти, хотели, болници, банки, угостителски објекти и др. Дел од нив се:
Хотели: Холидеј Ин-Скопје, Епинал-Битола, Ројал-Охрид и др.
Индустриски објекти: Цементарница- Скопје, Макомаркет-Скопје,      Металски завод Тито-Скопје, Македонија турист-Скопје, Агенција за приватизација, Алкалоид-Скопје и др.
Болници: Клиника за абдоменална хирургија-Скопје, Приватна болница Клиника Шендети-Тетово, Сестина, и др.
Банки: Инвест банка-Скопје, ИК Банка и др.
Угостителски објекти: Мамас-Скопје,