www.inteko.mk info@inteko.mk
MAШИНСКА ОПРЕМА СПОРТСКА ОПРЕМА СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

ALFONS HAAR


Мрежата компании која е позната како Haar Group е организирана околу основачката и управувачка компанија Alfons Haar Maschinenbau GMBH & Co KG во Хамбург, Германија.


Основана од Г-Дин Alfons Haar во 1949-та како мала специјализирана компанија за производство на машини, се разви во глобален играч во специјализираните пазари за складирање и транспорт на горива, хемикалии и прашаци, како и машини и опрема за индустријата за производство на конзерви. Групата продолжува да се шири за време на втората генерација фамилијарно управување.

Комбинирачкиот фактор во двете дивизии е понудата на целосни системи со висок степен на внатрешно развиени и произведени компоненти. Целите се механичко-електронски решенија кои ги комбинираат најдоброто од механичките и електронски технологии и ја максимизираат вредноста и бенефитите на корисниците. Квалитетот е обезбеден преку локални производствени погони. ISO 9001 и ATEX 94/9EC се наша основа за работа веќе долго време.

Структурата на групата е основана пред повеќе од 30 години кога локални претставници сеуште не беа јавно прифатена практика. Водечкиот фактор зад покривањето на многу Европски земји, но и прекуокеански локации е блискиот контакт со пазарите и потрошувачите.

Ова се враќа кон локалните потреби, за да бидеме сигурни дека нашиот разој ќе одговара на глобалните потреби и во исто време ќе понуди најдобра можност за квалитетна услуга.