Компанијата Интеко ДООЕЛ Скопје е основана на 02.04.1994 година. Во нашата компанија работат професионалци со долгогодишно искуство и едукација.
Фирмата Интеко е повеќе од 20 години застапник на светски брендови за спортска опрема Баболат и Ерреа.

Интеко ДООЕЛ Скопје започна со изградба на спортски терени, од моментот на основање со изградбата на првиот тениски комплекс КТК-Скопје, под падините на Водно. Тоа беше првиот успешен проект на нашата компанија за изградба на спортски игралишта.

Горди сме на нашата историја на изградба на спортски комплекси на територијата на нашата држава, но и во Русија, Косово, Србија, Црна Гора и Америка.

Од 2006 година со успешното работење во делот на изградба на спортски терени, тоа стана и наша основна дејност на компанија - монтажа на са сите видови на спортски подлоги. 

Во нашата референтна листа можете да ги видите најголемиот дел од подлогите кои ги имаме монтирано:

  • Земјени тениски терени
  • Акрилни спортски подлоги
  • Атлетски стази
  • Тартан подлоги
  • Мулти функционални игралишта
  • Детски игралишта

Сите овие подлоги се со од врвен квалитет за кои поседуваме сертификати и референци од Светските спортски организации, но поседуваме и референца за монтажа на спортските подлоги од италијанскиот бренд Casali, која успешно ја застапуваме од 2008 година, на просторите на Македонија, Косово, Србија, Црна Гора и Албанија.

Нашата компанија и вработени поседуваат сертификат за поставување на подлогите Casali од Италија, Polytan од Германија, Conica од Швајцарија, како и за монтажа на спортска опрема за игралишта  Artisport од Италија и за детски игралишта Kompan, Данска

Компанијата Итеко се занимава и со поставување на детски игралишта и игротеки, обезбедување осветлување за спортски и индустриски објекти, изградба и монтажа на огради околу спортските игралишта. Нудиме совети за одржување на сите спортски површини.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ПОДЛОГИ ОД ТАРТАН
2018/2022

Договорен Орган Опис Период м2
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Мултиспорт игралиште Бања, Косово 8/2017 900
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Баскет арена Печ,Косово 09/2017 544
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Атлетска стаза, Стадион Фадиљ Вокри, Приштина,Косово 05/2018 2800
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Игралиште за кошарка Приватен Факултет ААБ, Приштина , Косово 06/2018 530
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Игралиште за кошарка, Школо, Печ,Косово 07/2018 676
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Мултиспорт игралиште,Школо, Глоговац, Косово 08/2018 1204
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Мултиспорт игралиште,Школо, Бања, Косово 09/2018 900
Рудник Саса Дооел, Македонска Каменица Игралиште за кошарка ОУ Св.Кирил и Методиј-Македонска Каменица 10/2018 800
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Мултиспорт игралиште,Школо, Орланде, Косово 04/2019 865
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Игралиштеза кошарка и ракомет СЦ Призрен, Косово 05/2019 1395
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Мултиспорт игралиште, Витина,Косово 06/2019 1290
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Мултиспорт игралиште, Школо Коморан,Косово 07/2019 994
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Кошаркарско игралиште, Ѓаковици, Витина,Косово 08/2019 315
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Мултиспорт игралиште, Хани Елези,Косово 09/2019 1335
Аџибадем Систина Скопје Детско игралиште 08/2019 200
ООУ Дедо Иљо Малешевски- Берово Мултиспорт игралиште 08/2019 1050
Град Скопје Трим патека во Градски парк Скопје 11/2019 1522,8
Белешков Инженеринг ДООЕЛ Крива Паланка Атлетска стаза во Крива Паланка 05/2020 1350
ЦМС Транс ДОО Скопје Детски игралишта во Општина Аеродром 06/2020 844
Турбо Инженеринг ДООЕЛ Скопје Кошаркарско игралишта во Автокоманда 07/2020 572
Панел М експорт импорт-Тетово Кошаркарско игралишта во Кочани 11/2020 702
Општина Куманово Гимназија Гоце Делчев-Куманово Мултиспорт игралиште 11/2020 956
Општина Куманово ОСТ Наце Буѓони-Куманово Игралиште за ракомет и игралиште за кошарка 11/2020 1153
Општина Куманово СОУ Перо Наков-Куманово Мултиспорт игралиште 11/2020 989
СУГС Гимназија Орце Николов Скопје Кошаркарско игралиште 04/2020 569
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Мултиспорт игралиште, во школо Дон Бошку, Приштина,Косово 07/2020 1250
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Мултиспорт игралиште, во три школи на територија Витина,Косово 09/2020 2237
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово кошаркарско игралиште, Киево,Косово 09/2020 400
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Мултиспорт игралиште, во три школи на територија Витина,Косово 11/2020 2000
ЦМС Транс ДОО Скопје Детски игралишта во Општина Аердором-Скопје 05/2021 351
КНОТ ДОО- Скопје Кошаркарско игралиште Општина Кисела Вода-Скопје 05/2021 245
Општина Куманово Населено место Кошеви- 918 м2 Населено место Коњари- 796м2 ОУ Наим Фрешери Куманово-1148м2 06/2021 2862
Белешков Инженеринг ДООЕЛ Крива Паланка Кошаркарско игралиште во СОУ Ѓорче Петров-Крива Паланка 06/2021 359,6
ЦМС Транс ДОО Скопје Детски игралишта во Општина Аердором-Скопје 07/2021 877
КНОТ ДОО- Скопје Кошаркарско игралиште Припор-Скопје 07/2021 245
Град Скопје Трим патека во Градски парк-Скопје 08/2021 1950
Драекслмаиер-Кавадарци Игралиште за мал фудбал ОУ Тоде Хаџитефов- Кавадарци 09/2021 625
ДГТУ Ленди Груп- Скопје Кошаркарско игралиште во ОУ Гоце Делчев-Неготино 10/2021 576,09
Општина Росоман Мултиспорт игралиште во старо школо-Росоман 10/2021 1209
ЦМС Транс ДОО Скопје Детски игралишта во Општина Аердором-Скопје 11/2021 186
Турбо инженеринг-Скопје Две игралишта за кошарка во Општина Гази Баба-Скопје 11/2021 747
Белешков Инженеринг ДООЕЛ Крива Паланка Основно училиште во Крива Паланка 11/2021 532,69
Општина Куманово Мултиспорт игралишта во Населени места Агино Село- 571м2 Клечовце – 986м2 Романовце- 882м2 Пчиња -864м2 ОУ Крсте Мисирков-Куманово 1218м2 12/2021 4521
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Три Мултиспорт јавни игралишта, во Призрен,Косово 09/2021 1368
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово кошаркарско игралиште, во Душаново, Призрен,Косово 09/2021 503
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Мултиспорт игралиште, во Лапље село, Приштина,Косово 09/2021 920
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Атлетска стаза Малишево, Косово 05/2021 2800
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Детско игралиште, Градски парк, Приштина, Косово 11/2021 130
ЈП Стипон 2011 Штип Три отвоени мултиспорт игралишта: Бабите, Ново Село и Железничка 04/2022 1970,45
ЦМС Транс-Скопје Детски игралишта во ТЦ Бисер-Општина Аеродром-Скопје 04/2022 355
БИТЕМ ДООЕЛ-Скопје Атлетска стаза во Општина Пробиштип 05/2022 1500
ЕДЕЛ Спорт-Загреб, Хрватска Седум кошаркарски игралишта во Подгорица, Црна Гора 05/2022 2200
Н.Т.Спортинг,Призрен,Косово Детско игралиште, Приштина, Косово 05/2022 145
КНОТ- скопје Мултиспорт игралиште,Општина Аеродром 06/2022 1000
ЦМС Транс Скопје Детско Игралиште ,Општина Аеродром 06/2022 100
КНОТ-Скопје Ракометно игралиште Пинтија 06/2022 800
ЕДЕЛ Спорт-Загреб, Хрватска Мулти спорт игралишта Црна Гора: Плужине 450m2, Будва 650m2 Голубовци 150m2, Кавач 310m2 07/2022 1560
Општина Штип Објект Три Чешми 07/2022 800
АСПРОМ- Скопје за Општина Гази Баба Објект ООУ Наум Наумовски Борче 1070m2 Објект Керамидница 578 м2 Објект Колонија 300м2 Објект Кирил Петрушевски 110м2 Објет Гоце Делчев 50м2 07/2022 2148
Пирамид Билдинг Солушнс-Скопје Објект Лавиринт Градски парк-Скопје 07/2022 411,8
АСПРОМ- Скопје ООУ Кочо Рацин –Кратово 08/2022 420
Стентон Градба –Битола ООУ Св. Климент Охридски-Македонски брод 08/2022 494,875
Град Скопје СЕПУ Арсение Јовков-Скопје 08/2022 1072,45
КНОТ-Скопје Општина Кисела Вода-баскет 200м2 ООУ Брака Рамиз-Хамид- Општина Шуто Оризари-156 м2 09/2022 356
Општина Македонска Каменица- Реконструкција на спортски игралишта за ракомет, кошарка и одбојка и изградба на атлетска патека 08, 09 и 10/2022 3026
Општина Штип Дузлак 09/2022 288
Интерворкс –Битола Јавно кошаркарско игралиште 10/2022 350
Драекслмаиер-Кавадарци Отворено јавно игралиште за кошарка во Општина Велес 10/2022 295
ИНТЕКО-Донација Отворено јавно игралиште за кошарка во Општина Велес 10/2022 50
Практикал план Игралиште за кошарка во Општина Аеродром 10/2022 510
Општина Охрид Ракометно игралиште во с.Велгошти 10/2022 945,88
Белешков Инженеринг-Крива Паланка ООУ Јоаким Крчовски-Крива Паланка 11/2022 746,61
Практикал план Општина Аеродром –мал фудбал 11/2022 780
Делта Пром-Велес Кошаркарско игралиште во Општина Велес 11/2022 315
ДПТУ Валаски градбаДООЕЛ-.Злеово Кошаркарско игралиште во Средно медицинско училиште-Штип 11/2022 500
Општина Градско Централен парг-Градско 12/2022 392
Општина Велес Ракометно игралиште- Гимназија Велес 12/2022 800
ООУ Даме Груев-Градско ООУ Даме Груев-с. Ногаевсци 12/2022 495
Град Скопје СУУ Лазар Танев-Скопје 12/2022 959
Едел спорт Загреб-Хрватска Кошаркарско игралиште –Милочер, Црна Гора 12/2022 593
Едел спорт Никшиќ-Црна Гора Кошаркарско игралиште- Подгорица-Црна Гора 11/2022 413
Едел спорт Никшиќ-Црна Гора Ракометно игралиште- Јаз, Будва-Црна Гора 10/2022 1015,56
Н.Т. Спортинг-Призрен Косово Трим патек-КФОР, Приштина Косово 09 и 10/2022 1750