Активности

Завршени детско игралиште и кошаркарско игралиште во Општина Гевгелија

Завршени детско игралиште д=2цм и кошаркарско игралиште со систем Casali Sportrack SC д=13мм, во Општина Гевгелија (кај зградите)

СПОРСКИ СИСТЕМ

CASALI SPORTRACK SC
CASALI SPORTRACK SC
Casali Sportrack SC е спортска подлога наменета за рекреативни, универитетски и професионални атлетски стази и мулти спорт игралишта.
• Подлогата е со дебелина од 13мм
• Многу е еластична со што се намалува ризикот од повреди
• Одржување не е потребно
• Подлогата е отпорна на сите временски влијанија
• Подлогата овозможува одлични перформанси
• Поседува сертификат на IAAF- Светска атлетска федерација

 

360 Виртуелна тура – Детско и кошаркарско игралиште – Општина Гевгелија

 

Слики – О.У. Владо Кантарџиев – Општина Гевгелија