Активности

Завршени спортски игралишта проекти на Град Скопје

Завршени спортски игралишта проекти на Град Скопје во: СУГС Сарај, Зоолошка градина, СУГС Васил Антевски Дрен-Скопје и СУГС Кочо Рацин -Скопје.

Инсталиран систем Casali Sportrack SC

СПОРСКИ СИСТЕМ

CASALI SPORTRACK SC
CASALI SPORTRACK SC
Casali Sportrack SC е спортска подлога наменета за рекреативни, универитетски и професионални атлетски стази и мулти спорт игралишта.
• Подлогата е со дебелина од 13мм
• Многу е еластична со што се намалува ризикот од повреди
• Одржување не е потребно
• Подлогата е отпорна на сите временски влијанија
• Подлогата овозможува одлични перформанси
• Поседува сертификат на IAAF- Светска атлетска федерација