Активности

Завршено мултиспорт игралиште во СУГС “Сарај” и детско игралиште во Скопската Зоолошка градина

Завршено мултиспорт игралиште во СУГС “Сарај” и детско игралиште во Скопската Зоолошка градина, проекти реализирани со Град Скопје

СПОРСКИ СИСТЕМ

CASALI SPORTRACK SC
CASALI SPORTRACK SC
Casali Sportrack SC е спортска подлога наменета за рекреативни, универитетски и професионални атлетски стази и мулти спорт игралишта.
• Подлогата е со дебелина од 13мм
• Многу е еластична со што се намалува ризикот од повреди
• Одржување не е потребно
• Подлогата е отпорна на сите временски влијанија
• Подлогата овозможува одлични перформанси
• Поседува сертификат на IAAF- Светска атлетска федерација