Активности

Две мултиспорт игралишта во С.Конопница, Крива Паланка – О.У. Илинден

Две мултиспорт игралишта во С.Конопница, Крива Паланка – О.У. Илинден  Casali Sportrack SC d=13mm system.