Активности

Завршено игралиште за ракомет во населено место Балканска, Општина Штип

Завршено преубаво игралиште за ракомет, во населено место Балканска, Општина Штип.

СИСТЕМ
CASALI SPORTRACK SC,  d=13mm
CASALI SPORTRACK SC