Активности

Завршена реконструкција на мултиспорт игралиште (ракомет и баскет), во Пештани, спортски центар Стефан Толески

Завршена реконструкција на мултиспорт игралиште (ракомет и баскет), во Пештани, спортски центар Стефан Толески

СПОРСКИ СИСТЕМ

CASALI SPORTRACK SC
CASALI SPORTRACK SC