Активности

Завршено игралиште за баскет со тартан подлога, во Пераст, Црна Гора