Спортски Центар Сарај

Клиент Спортскo Рекреативен Центар Сарај
Систем CASALI SPORTRACK SC

Спортски терени за кошарка и мал фудбал, изработени со Casali Sportrack SC d=13mm, во Спортски Центар Сарај

Поврзани проекти