Трим патека – Драч, Албанија

Клиент Општина Драч, Албанија

Во соработка со Edel sport Hrvаtska, завршена инсталација на трим патека -во должина 2.1 км во Драч, Албанија, која е изработена од:

  • прв слој мешавина од гума
  • кварц со дебелина од 3,5 цм.
  • втор и трет слој шприц систем

Овој вид на подлоги е погоден за трим патеки, пешачки патеки, велосипедски патеки, патеки за инвалидски колички.
Издржлива е на сите временски влијанија, не се лизга, водопорозна е.

Поради издржливоста може да се користи и како основа на други спортски подлоги.

Поврзани проекти