SUGS_SARAJ_1

Завршено мултиспорт игралиште во СУГС “Сарај” и детско игралиште во Скопската Зоолошка градина

Завршено мултиспорт игралиште во СУГС "Сарај" и детско игралиште во Скопската Зоолошка градина, проекти реализирани со Град Скопје СПО...

Continue reading

KUMANOVO_PAMETEN_PARK

Започнати активности за реализација на проект – Поставувење на урбана опрема и уредување во Куманово – ,,Паметен Парк,, Градски парк

Започнати активности за реализација на проект Поставувење на урбана опрема и уредување на КП 10586/3 К.О. Куманово- ,,Паметен Парк,, Гр...

Continue reading

PESTANI 1

Завршена реконструкција на мултиспорт игралиште (ракомет и баскет), во Пештани, спортски центар Стефан Толески

Завршена реконструкција на мултиспорт игралиште (ракомет и баскет), во Пештани, спортски центар Стефан Толески СПОРСКИ СИСТЕМ CASALI ...

Continue reading